PŘÍBĚH SADOVÉ TŘÍDY

Někdejší Sadová třída na rozhraní Nového Města a Královských Vinohrad patřila k reprezentativním pražským ulicím. Vznikla po zrušení novoměstského hradebního systému a – podobně jako v jiných evropských městech té doby – se stala důležitou komunikací, směřující od nové budovy centrálního nádraží k jednomu z ústředních ohnisek Prahy – Václavskému náměstí. Oblast kolem nově budované železniční sítě a zejména jejích terminálů byla ve druhé polovině devatenáctého století velmi atraktivní: z nádražních budov se staly důležité dominanty tehdejších metropolí. Na místě někdejších hradeb vznikaly také nové parky a nejinak tomu bylo v Praze. I ty se staly oblíbeným místem setkávání a relaxace. 

            Podél Sadové, později Wilsonovy třídy pak na její východní straně vznikaly významné stavby. Kromě nádražní budovy (původně neorenesanční, později nahrazené secesní Fantovou stavbou) to byla budova Německého divadla (dnešní Státní opera), dále to byla ve třicátých letech minulého století neoklasicistní budova Peněžní bursy arch. Jaroslava Rösslera (v sedmdesátých letech přestavěná v brutalistním stylu na Federální shromáždění; dnes součást Národního muzea). Dále tu vznikl přestavbou staršího domu populární hotel Wilson. Jedinečným dílem byl i reprezentativní neorenesanční činžovní dům, projektovaný na sklonku devatenáctého století Antonínem Wiehlem a dekorovaný známým malířem Jakubem Schikanederem. Ten byl – podobně, jako další budovy na této straně ulice, později zbourán v souvislosti s budováním nejstarší části pražského metra a později i tzv. severojižní magistrály.

Léta tzv. normalizace byla pro ráz velkoměstské třídy, nyní již nesoucí jméno Vítězného února, doslova zhoubná. Zmizely široké chodníky s alejí stromů, žulová dlažba i velmi užitečná tramvajová trať. Místo toho zde vznikla místy vyvýšená komunikace, jež stáhla průjezdnou dopravu z velké části metropole. Z přívětivé a velkorysé ulice tak vznikla jakási dálnice v Praze, jež se stala současně i výraznou bariérou, oddělující čtvrti Nové Město a Vinohrady. Utrpěl i park Vrchlického sady, rozkládající se na západní straně ulice. Kdysi býval označován za nejkrásnější v Praze. Bývalo v něm jezírko s labutěmi, skalka a dokonce i vodopád. V sedmdesátých letech byl park od třídy oddělen novostavbou odbavovací haly nádraží, samu o sobě architektonicky zajímavou, ale v kontextu daného místa necitlivou. 

Všechny tyto úpravy poškodily zásadním způsobem ráz ulice a staly se bezesporu jedním z nejarogantnějších příkladů nevhodných zásahů do struktury historického města. Pěší byli vyhnáni do přetíženého a chátrajícího parku, který získal nelichotivé přízvisko Pražský Sherwood, anebo do spletitých tunelů pod magistrálou. Někdejší Sadová třída zcela pozbyla na své atraktivitě a stala se z ní dopravní stoka. Nyní se pracně hledají cesty, jak stávající situaci alespoň částečně zlepšit. Byla vypsána mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž na řešení celého území, včetně parku a přilehlých ulic. Měl by být zřízen přechod pro pěší k hlavnímu vstupu do historické budovy nádraží a hledají se i možnosti částečného utlumení dopravy.

            Snad se to v následujících letech podaří. Jako podklad k těmto městotvorným revitalizačním úvahám bude jistě sloužit i tento projekt, zachycující ve virtuální realitě stav někdejší Sadové, resp. Wilsonovy třídy v meziválečné éře.

Zdeněk Lukeš, odborný garant projektu

Soubory cookie používáme k zjištění návštěvnosti webu. Souhlas můžete kdykoliv změnit. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

1. Co jsou to soubory cookie a k čemu se používají?

Webové stránky 100letmetropole.cz podobně jako většina webových stránek používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se obvykle skládají z písmen a čísel a jsou uloženy na vašem počítači, tabletu, mobilním zařízení apod., kdykoli prostřednictvím daného zařízení navštívíte webové stránky. Soubory cookie jsou přijímány vaším webovým prohlížečem a slouží k identifikaci vašeho zařízení. Ve zkratce se dá říct, že soubory cookie používáme k optimálnímu nastavení poskytovaných informací prostřednictvím našich webových stránek, nastavení odkazů a dalších funkčních částí webových stránek, a dále ke shromažďování informací o vaší návštěvě webových stránek, jako je např. počet návštěv, průměrná doba strávená na webových stránkách, historie vašeho webového prohlížeče na webové stránce a další statistiky, abychom vám tak mohli poskytovat vhodný obsah odpovídající vašim zájmům. Zároveň soubory cookie prohlížení webových stránek nijak nezpomalují.

2. Jaké druhy souborů cookie používáme na našich webových stránkách?

Na webových stránkách používáme následující druhy souborů cookie: A) Zcela nezbytné soubory cookie B) Funkční soubory cookie C) Analytické soubory cookie  

A) Zcela nezbytné soubory cookie

Jedná se o soubory cookie, které jsou zcela nezbytné pro provoz webových stránek – webové stránky by bez nich vůbec nefungovaly nebo by nefungovaly optimálně. Zcela nezbytné soubory cookie se neukládají na vašem počítači nebo zařízení trvale a smažou se po zavření webového prohlížeče.

B) Funkční soubory cookie

Jedná se o soubory cookie, které slouží ke zlepšení funkčnosti stránek a které zajišťují více personalizované prostředí webových stránek. Může se například jednat o soubory cookie, které si pamatují dříve zobrazovaný obsah webových stránek nebo e-mailové adresy a uživatelská jména, zadané při registraci při dřívějších návštěvách webových stránek. Díky funkčním souborům cookie může společnost Mediapark s.r.o. nabízet obsah přizpůsobený vašim zájmům a šetřit váš čas tím, že se při dalších návštěvách webových stránek nemusíte znovu registrovat a znovu zadávat informace.

C) Analytické soubory cookie

Analytické soubory cookie nám pomáhají neustále vylepšovat naše webové stránky právě díky sledování statistických údajů. Například jaká byla celková návštěvnost webových stránek, kolik lidí celkem kliklo na dané tlačítko apod. Jako analytické nástroje využíváme služby Google Analytics. Služby Google Analytics jsou nakonfigurovány tak, aby nebylo možné vás identifikovat – IP adresy všech návštěvníků našich webových stránek jsou anonymizovány.

3. Nastavení (odstranění) souborů cookie

Soubory cookie jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechce návštěvník webových stránek soubory cookie používat nebo pokud chce, aby webový prohlížeč použití souborů cookie oznámil, musí provést potřebná nastavení ve svém webovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory cookie a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve vašem webovém prohlížeči. Nastavení zákazu použití souborů cookie může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcionalit našich webových stránek.  
Save settings
Cookies settings